NENAD BADOVINAC
Proučavajući IT tehnologiju mogu da Vam pomognem da lakše vodite poslovanje u Vašoj kompaniji. Pozivam Vas da se upoznate sa mojim naučno-istraživačkim projektima i softverom za podršku u poslovanju.
NENAD BADOVINAC
Proučavajući IT tehnologiju mogu da Vam pomognem da lakše vodite poslovanje u Vašoj kompaniji. Pozivam Vas da se upoznate sa mojim naučno-istraživačkim radom.
Moji naučni radovi objavljeni u stranim i domaćim naučnim publikacijama i konferencijama.
Moj IT blog približava čitoacima saznanja o savremenim IT tehnologijama.
Direktor sam kompanije Azelija doo. Bavimo se implementacijom poslovnog softvera PANTHEON.
Član sam Editorskog tima u naučnom časopisu (Member of editorial board): Metaverse Basic and Applied Research. To je interdisciplinarni časopis o područjima računarskih nauka koji se fokusira na primenjena istraživanja u području razumevanja i razvoja metaverse kao virtualnih prostora u kojima korisnici mogu komunicirati, stvarati i iskusiti u stvarnom vremenu.
Časopis
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna visoka škola. Škola je akreditovala deset studijskih programa na osnovnim i dva studijska
programa na master strukovnim studijama.
kontaktirajte me da razgovaramo
Možemo razgovarati o zajedničkoj poslovnoj saradnji i o razvoju naučno-istraživačkih projekata iz oblasti IT tehnologija.