«Intervjui sa zanimljivim ljudima» sa Nenadom Badovincem
Moj projekt "Intervjui sa zanimljivim ljudima na zanimljive teme" pruža mi veliko zadovoljstvo, jer imam mogućnost da upoznam zanimljive ljude i sa njima razgovaram o zanimljivim temama koje želim podeliti sa vama.

«Intervjui sa zanimljivim ljudima
na zanimljive teme» sa Nenadom Badovincem

Pogledajte listu dostupnih intervjua. Kliknite na svaki intervju, pročitajte uvod i poslušajte audio snimku
koja se nalazi na kraju svakog intervjua.
kontaktirajte me da razgovaramo
Možemo da razgovaramo o Vašim predlozima za nove intervjue.
Molim Vas, ako želite donirajte
moje postojeće i buduće projekte